Allan Lidforsen valde IT informa

Med erfarenhet som projektledare väljer Allan Lidforsen att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Allan har lång erfarenhet av projekt-, och programledning inom både IT-, och infrastrukturbranschen. Han kommer närmast från uppdrag på MAX IV Laboratoriet och ESS i Lund. 

Allan började hos oss i september och kommer under den närmsta perioden att bidra till IKEAs fortsatta utveckling.

 Välkommen till oss Allan!

För mer information kontakta Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se


With experience as Project Manager, Allan Lidforsen chooses to continue his career with us at IT informa. Allan has long experience from project-, and program management within IT-, and infrastructure. His latest assignments has been with MAX IV Laboratory and ESS in Lund.

Allan started at IT informa in September and works together with IKEA and their improvements.

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29,  ulf.santesson@itinforma.se


 

Please feel free to share