Categories
Articles

Missing People Sweden digitaliserar sitt ärendeflöde

Missing People Sweden stod inför utmaningen att säkerställa sin datakvalitet i samband med att Dataskyddsförordningen började gälla. Missing People Sweden valde ett ärendehanteringssystem baserat på Open Source för att lösa dessa utmaningar.

Categories
Articles GDPR

Att genomföra ett GDPR-projekt med full kontroll

Att genomföra ett GDPR-projekt med full kontroll Need an expert? You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly Att genomföra ett GDPR-projekt med full kontroll På IT informa har vi genomfört ett flertal projekt där regulatoriska krav är styrande. Det kan vara regulatoriska krav som PUL, […]

Categories
Articles GDPR

Business Analyst efter GDPR – uppgiftsminimering eller överinformation?

Business Analyst efter GDPR – uppgiftsminimering eller överinformation? Need an expert? You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly Business Analyst efter GDPR – uppgiftsminimering eller överinformation? Erfarenheter från senaste halvårets GDPR arbete – Vissa företag har mycket kvar att göra andra har det mycket enklare. […]

Categories
Articles GDPR

GDPR och registerutdrag, blir det en skillnad mot idag?

GDPR och registerutdrag, blir det en skillnad mot idag? Need an expert? You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly GDPR och registerutdrag, blir det en skillnad mot idag? Idag är det ett fåtal individer som begär ett utdrag från våra register. Förmodligen bara en bråkdel […]

Categories
Articles

Write your first Gradle plugin

Write your first Gradle plugin Need an expert? You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly A promise to hit the sweet spot The Gradle build system promises to hit the sweet spot between Ant and Maven. It allows for convention over configuration build scripts (lesser […]