Jan Karström has joined IT informa

Jan Karström valde IT informa

Med erfarenhet som managementkonsult väljer Jan Karström att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Jan har bl a lång erfarenhet som projektledare och har medverkat i flertal spännande projekt på bl a IKEA; Sony Mobile och AstraZeneca.
 
Jan började hos oss 17 september och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.
 
Välkommen till oss Jan!

Jan Karström has joined IT informa

With experience as Management Consultant, Jan Karström chooses to continue his career with us at IT informa. Jan has long experience as a Project Manager, and he has participated in several exciting projects, including IKEA, Sony Mobile and AstraZeneca.
 
Jan started at IT informa September 17th, and will work together with one of our customers and their improvements.

Jan Karström
Senior Consultant
Read More...

Välkommen till oss Jan!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se

Ola Mattsson has joined IT informa

Ola Mattsson valde IT informa​

Med erfarenhet som senior systemutvecklare väljer Ola Mattsson att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Ola har lång erfarenhet som fullstack-utvecklare ett flertal plattformar och har medverkat i flertal spännande projekt på bl a Tetra Pak.

Ola börjar hos oss i september och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.

Ola Mattsson has joined IT informa

With experience as Senior System Developer, Ola Mattsson chose to continue his career with us at IT informa. Ola has long experience as a full-stack developer and platforms, and he has participated in several exciting projects, including Tetra Pak.

Ola starts at IT informa in September and will work together with one of our customers and their improvements.

Ola Mattsson
Senior Consultant
Read More...

Välkommen till oss Ola!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se

Karin Bååthe has joined IT informa

Karin Bååthe valde IT informa

Med erfarenhet som projektledare valde Karin Bååthe att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Karin har lång erfarenhet av projektledning och systemutveckling och kommer närmast från utvecklingsuppdrag av företagsanpassade plattformar.

Karin började hos oss i augusti och kommer under den närmsta perioden att bidra till Tetra Paks fortsatta utveckling.

Karin Bååthe has joined IT informa

With experience as Project Manager, Karin Bååthe chose to continue her career with us at IT informa. Karin has long experience of project management and system development, and she has participated in several exciting projects.

Karin started at IT informa in August and works together with the Tetra Pak Development Team.

Karin Bååthe
Project Manager
Read More...

Välkommen till oss Karin!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se

Allan Lidforsen has joined IT informa

Allan Lidforsen valde IT informa

Med erfarenhet som mycket senior projektledare väljer Allan Lidforsen att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Allan har lång erfarenhet av projekt-, och programledning inom både IT-, och infrastrukturbranschen. Han kommer närmast från uppdrag på MAX IV Laboratoriet och ESS i Lund. 

Allan började hos oss i september och kommer under den närmsta perioden att bidra till IKEAs fortsatta utveckling.

Allan Lidforsen has joined IT informa

With experience as Project Manager, Allan Lidforsen chose to continue his career with us at IT informa. Allan has long experience from project-, and program management within IT-, and infrastructure. His latest assignments has been with MAX IV Laboratory and ESS in Lund.

Allan started at IT informa in September and works together with IKEA and their improvements.

Allan Lidforsen
Project Manager

Välkommen till oss Allan!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se

Klas Ehnrot has joined IT informa

Klas Ehnrot valde IT informa

Med erfarenhet som System Developer valde Klas Ehnrot att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Klas har lång erfarenhet inom mobil utveckling samt Java/JEE och medverkat i ett flertal spännande projekt på bl a Tetra Pak.

 Klas började hos oss den 1 maj och kommer under den närmsta perioden att bidra till Tetra Paks fortsatta utveckling.

Klas Ehnrot has joined IT informa

With experience as System Developer, Klas Ehnrot chose to continue his career with us at IT informa. Klas has long experience in mobile development and Java/JEE, and he has participated in several exciting projects, including Tetra Pak.

Klas started at IT informa May 1st and works together with the Tetra Pak Development Team.

Klas Ehnrot
Senior System Developer
Read More...

Välkommen till oss Klas!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se

Wilhelm Ericsson has joined IT informa

Wilhelm Ericsson valde IT informa

Med erfarenhet som System Developer valde Wilhelm Ericsson att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Wilhelm har en gedigen bakgrund inom ett flertal spännande projekt på bl a StruSoft och CGI. 

Wilhelm började hos oss den 15 mars och kommer under den närmsta perioden att bidra till Diaverums fortsatta utveckling.

Wilhelm Ericsson has joined IT informa

With experience as a System Developer,   Wilhelm Ericsson decided to join us at IT informa. Wilhelm has a solid background within e.g StruSoft and CGI.

Wilhelm started at IT informa March 15 and  works together with the Diaverum Service Team.

Wilhelm Ericsson
System Developer
Read More...

Välkommen till oss Wilhelm!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se

Cecilia Persson has joined IT informa

Cecilia Persson valde IT informa

Med lång erfarenhet som senior systemutvecklare valde Cecilia Persson  att fortsätta sin karriär tillsammans med oss på IT informa. Cecilia har lång erfarenhet av systemutveckling och kommer närmast från utvecklingsuppdrag hos Verisure och Cybercom

Cecilia började hos oss i 29 februari och kommer under den närmsta perioden att bidra till Diaverums fortsatta utveckling.

Cecilia Persson has joined IT informa

With long experience as a Senior System Developer, Cecilia Persson decided to join us at IT informa. Cecilia has a solid background within e.g Verisure and Cybercom.

Cecilia started at IT informa February 29th and works together with Diaverum and their improvements.

Cecilia Persson
Senior System Developer
Read More...

Välkommen till oss Cecilia!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se

Martin Eriksson valde IT informa

Martin Eriksson valde IT informa

Med lång erfarenhet som Configuration Manager valde Martin Eriksson att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Martin har en gedigen bakgrund inom ett flertal spännande projekt på bl a Sony Mobile, Blackberry och TAT.

Martin började hos oss den 1 november och kommer under den närmsta perioden att bidra till Tetra Paks utveckling.

Martin Eriksson has joined IT informa

With long experience as a Configuration Manager, Martin Eriksson decided to join us at IT informa. Martin has a solid background within e.g Sony Mobile, Blackberry and TAT.

Martin started at IT informa November 1st and will work together with Tetra Pak.

Martin Eriksson
Senior Consultant
Read More...

Välkommen till oss Martin!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se

Daniel Grenner valde IT informa

Daniel Grenner valde IT informa

Med lång erfarenhet som projektledare och förändringsledare valde Daniel Grenner att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Daniel har en gedigen bakgrund inom ett flertal spännande projekt på bl a Sony Mobile och Tetra Pak.

Daniel började hos oss den 14 september och kommer under den närmsta perioden att bidra till Diaverums utveckling.

Daniel Grenner has joined IT informa

With long experience as a Project Manager and Change Manager, Daniel Grenner decided to join us at IT informa. Daniel has a solid background within e.g Sony Mobile and Tetra Pak.

Daniel started at IT informa September 1st and will contribute to the development of Diaverum.

Daniel Grenner
Senior Consultant
Read More...

Välkommen till oss Daniel!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se

IT informa utmanas i Pay IT Forward

IT informa utmanas i Pay IT Forward

 

Pixelant har tillsammans med näringslivsinitiativet Good Malmö tagit fram kampanjen Pay IT Forward. Namnet är en ordlek med IT och begreppet ”pay it forward”. Det betyder att om någon gör dig en tjänst så ska du, istället för att göra personen en tjänst tillbaka, göra någon annan en tjänst.

Det handlar om att man utmanar två beslutsfattare att träffa fem arbetssökande i IT-branschen inom 60 dagar. Varje arbetssökande får en timmes vägledning, tips och kontakter av beslutsfattaren. I utmaningen ingår också att spela in en video och utmana två andra beslutsfattare att göra samma sak inom 48 timmar.

Bakgrunden till kampanjen är att många unga människor står utan nätverk och kontakter i Malmö. Samtidigt finns det undersökningar som visar att sju av tio jobb förmedlas via privata nätverk.

Som en del i kampanjen har därför IT informa blivit utmanade av Fujitsu. Vi tar oss an utmaningen med glädje samtidigt som vi skickar den vidare till Elicit Syd och The Shipyard.

Följ utmaningen på: http://www3.facebook.com/payitforwardchallengenetwork/timeline/