We believe in sharing

Below you will find some of our popular GDPR articles that our specialist has written. If you find anything that is of your interest, please do not hesitate to contact us. Maybe we could meet and discuss the content further?

Att genomföra ett GDPR-projekt med full kontroll

2017-08-29 Att genomföra ett GDPR-projekt med full kontroll På IT informa har vi genomfört ett flertal projekt där regulatoriska krav är styrande. Det kan vara regulatoriska krav som PUL, Patientdatalagar i

Business Analyst efter GDPR – uppgiftsminimering eller överinformation?

2017-08-28 Business Analyst efter GDPR – uppgiftsminimering eller överinformation? Erfarenheter från senaste halvårets GDPR arbete - Vissa företag har mycket kvar att göra andra har det mycket enklare. Alla känner till

GDPR och registerutdrag, blir det en skillnad mot idag?

2017-08-03 GDPR och registerutdrag, blir det en skillnad mot idag? Idag är det ett fåtal individer som begär ett utdrag från våra register. Förmodligen bara en bråkdel av promille av den

 
 

Please feel free to share