Välkommen Markus

Som senior systemutvecklare väljer Markus Håkansson att fortsätta sin karriär hos oss på IT informa. Markus har bl a lång erfarenhet som fullstackutvecklare och har medverkat i flertal spännande projekt på bl a E.On, Framtiden, Gjensidige och Aimpoint.

Markus började hos oss 7 januari och kommer under den närmsta perioden att bidra till en av våra kunders fortsatta utveckling.

Welcome Markus

With experience as System Developer, Markus Håkansson chooses to continue his career with us at IT informa. Markus has long experience as a Fullstack Developer, and he has participated in several exciting projects, including E.On, Framtiden, Gjensidige och Aimpoint.

Markus started at IT informa January 7th and will work together with one of our customers and their improvements.

Markus Håkansson
Senior Consultant
Read More...

Välkommen till oss MARKUS!!!

For more information, please contact Ulf Santesson, 070-321 38 29, ulf.santesson@itinforma.se
Please feel free to share